Polityka prywatności i coockies

W niniejszej polityce znajdą Państwo informację o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, które

Janina Wierzbicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Janina Wierzbicka Firma Werpol” z/s w Turawie przy ul. Pływackiej 1 (zwana dalej: „Przedsiębiorcą”) NIP: 6460015437

pozyskuje przy pomocy witryny internetowej działającej pod adresem: http://www.turawa-ostoja.pl (dalej jako: Witryna), gdzie prowadzona jest strona internetowa Przedsiębiorcy. Ponadto Przedsiębiorca chce poinformować Państwa o podmiotach, do których witryn internetowych znajdą Państwo odnośniki w Witrynie oraz plikach cookies wykorzystywanych przez Witrynę.

Strona internetowa posiada formularz kontaktowy, gdzie pobieranie są Państwa dane osobowe. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania rezerwacji pobytu. W tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania, określone właściwymi przepisami prawa. Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorca przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego dane osobowe przetwarzane przy pomocy Witryny są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetwarzając Państwa dane osobowe realizujemy obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorca jest administratorem Państwa danych osobowych podawanych przy dokonywaniu rezerwacji lub uzyskania informacji na zadane pytanie. Podstawą przetwarzana Państwa danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu dokonania rezerwacji lub uzyskania informacji od Przedsiębiorcy jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania rezerwacji lub uzyskania informacji. Po rezerwacji w Witrynie, otrzymają Państwo e-mail z linkiem potwierdzającym jej dokonanie. Natomiast po zadaniu pytania na interesujący Państwa temat, Przedsiębiorca skontaktuje się z Państwem celem uzyskania odpowiedzi. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Przedsiębiorcy usługi wsparcia informatycznego w zakresie niezbędnym dla świadczenia każdej z tych usług. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany adres Przedsiębiorcy lub poprzez e-mail na adres info@turawa-ostoja.pl. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych oraz wtyczki W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych.

Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Przedsiębiorcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tych stron internetowych są administrowane przez podmioty trzecie i Przedsiębiorca nie jest ich administratorem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności).

Pliki cookies:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień przeglądarki będzie wiązało się z zapisywaniem plików cookies w pamięci urządzenia. Pliki cookies to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego, czyli urządzenia, przy pomocy którego następuje przeglądanie strony internetowej. Służą one rozpoznawaniu urządzenia przy ponownym połączeniu z daną stroną internetową. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb użytkownika. Nie pozwalają natomiast na ustalenie tożsamości. Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies: – wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; – funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: – dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączy się ze stroną internetową. W tym celu prosimy o skorzystanie z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z Witryny oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez stronę internetową. Kwestie nieuregulowane w polityce prywatności oraz okres obowiązywania Gdyby mieli Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności Przedsiębiorcy lub ochrony Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: werpol@up.pl Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do czasu jej zmiany przez Przedsiębiorcę.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień przeglądarki będzie wiązało się z zapisywaniem plików cookies w pamięci urządzenia.

Informujemy Państwa, że:

1. pliki cookies to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego, czyli urządzenia, przy pomocy którego następuje przeglądanie strony internetowej. Służą one rozpoznawaniu urządzenia przy ponownym połączeniu z daną stroną internetową. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb użytkownika. Nie pozwalają natomiast na ustalenie tożsamości.

2. strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

b) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

3. pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

4. użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączy się ze stroną internetową. W tym celu proszę o skorzystanie z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce.

5. brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z Witryny oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez stronę internetową.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA:

w zakresie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych Janina Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Janina Wierzbicka Firma ‚Werpol’” z/s w Turawie przy ul. Pływackiej 1 (zwana dalej: „Przedsiębiorcą”) NIP: 6460015437 w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych wprowadza poniższą Politykę Bezpieczeństwa.

Celem Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, zwanej dalej Polityką Bezpieczeństwa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

Przepisy ogólne:

1. Obszarem przetwarzania danych osobowych jest wydzielone pomieszczenie w siedzibie Przedsiębiorcy. 2. Dane osobowe powinny być zabezpieczone przed:

1) udostępnieniem osobom nieuprawnionym;

2) zabraniem przez osobę nieuprawnioną;

3) przetwarzaniem z naruszeniem ustawy;

4) zmiana, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych osobowych.

3. Przedsiębiorca przechowuje dane nie dłużej niż jest to niezbędne dla celu, w jakim są one przetwarzane – nie dłużej niż 10 lat.

4. Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działalnością Przedsiębiorcy jest zgodne z prawem w sytuacji, gdy dane te zostały uzyskane od osoby, której dotyczą i wyraziła ona zgodę na ich przetwarzanie. W sytuacji, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy przepis szczególny tak stanowi.

5. Usunięcie danych nie wymaga zgody osoby, której one dotyczą.

6. Dokumenty Polityki Bezpieczeństwa ustanawiają metody zarządzania oraz wymagania niezbędne do zapewnienia skutecznej i spójnej ochrony przetwarzania danych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. Archiwizowanie informacji zawierających dane osobowe Archiwizację dokumentów zawierających dane osobowe prowadzi się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i na właściwie zabezpieczonych nośnikach informatycznych lub tradycyjnych. Dane zbędne dla prowadzonych spraw są natychmiast niszczone poprzez działania fizyczne i informatyczne uniemożliwiające ich odczytanie. Zmiany w Polityce Bezpieczeństwa Wszelkie zmiany powyższej instrukcji wprowadzane przez Administratora są skuteczne wobec wszystkich osób, których dotyczą z chwilą ich doręczenia tym osobom na piśmie.

Postanowienia końcowe

1. Administrator okresowo będzie analizował zagrożenia i ryzyko w celu weryfikacji środków zabezpieczających, a także dokonywał inwentaryzacji systemów informatycznych i zbiorów danych w celu zapewnienia aktualności opisowi zawartemu w Polityce Bezpieczeństwa.

2. Polityka Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Akceptuję politykę prywatności i pliki cookies firmy „Janina Wierzbicka Firma Werpol” Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close